Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 – opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” - I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku zajęło miejsce wśród 500 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2016”.
Debata o kłamstwie
Długi nos Pinokia to symbol problemu, z którym boryka się niemalże każdy człowiek. Rzecz dotyczy, oczywiście, kłamstwa. Jego definicje, próby klasyfikacji oraz zyski wynikające z mówienia prawdy stały się treścią debaty, która 28 lutego odbyła się w naszym Liceum. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście - dr teologii moralnej i etyki ks.Stanisław Jóźwiak, mgr Maria Popieluch - dyrektor Centrum Opieki Paliatywnej w Gizycku oraz Rzecznik Praw Konsumenta - mgr Katarzyna Tota - Leszczyńska. Ciekawe kwestie zgłaszali również uczniowie, między innymi Tymoteusz Lachowicz, Michał Chruściński. Ograniczony czas debaty uniemożliwił wielu uczestnikom wypowiedzenie na dany temat. Jeżeli będzie taka potrzeba, można zorganizować ciąg dalszy spotkania. Wiele kontrowersji budził oczywiście problem, kiedy kłamstwo jest usprawiedliwione i jakie wówczas stosować kryteria. Wydaje sie, że większość zebranych zgodziła się z wnioskiem, że relacje międzyludzkie powinny opierać się na zaufaniu, fundamentem którego jest prawda. Debatę przygotowały: Mirosława Czetyrbok i Julita Zawadzka. Proszę zgłaszać do pani pedagog inne interesujące Was tematy debat.

 

 
snow byJsnowfall
SPONSORZY: