migowy3Uczniowie poznali zasady Polskiego Języka Migowego, którym posługuje się społeczność osób głuchych w Polsce, zarówno osoby głuche, jak i słyszące dzieci głuchych rodziców. Jest to język wizualno-przestrzenny, posiadający własne, niezależne od języka polskiego, słownik i gramatykę. Warsztaty prowadziła pani Aleksandra Furtak z Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Giżycku.

wojtek irenaDroga do sukcesu nie była łatwa. Najpierw etap szkolny, w którym z nadzieją na zwycięstwo wzięło udział blisko 2,5 tysiąca uczniów z całej Polski. Później etap okręgowy, do którego przystąpiło 604 spośród nich.

Do etapu centralnego – pisemnego, który odbył się 29 marca w 16 Komitetach Okręgowych, zostało zakwalifikowanych 70 uczniów, po czym tylko 30 z nich wywalczyło przepustkę do ostatecznych eliminacji- zawodów centralnych ustnych, które odbyły się 19 kwietnia w Warszawie w Siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego. Znaleźć się w gronie 30 finalistów to ogromne osiągnięcie w rywalizacji z uczniami szkół ekonomicznych. Zdobywając tytuł finalisty, Wojtek zdobył już trzeci indeks na jedną z ośmiu uczelni wyższych.

Gratulujemy Wojtkowi Wiśniewskiemu uzyskania tytułu finalisty I edycji Olimpiady Statystycznej.

Jednocześnie składamy serdeczne gratulacje pani Irenie Piotrowskiej, która sprawowała nad uczniem opiekę matematyczną na kolejnych szczeblach zmagań naukowych. Ona także otrzymała Dyplom Uznania od organizatorów za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie uczniów do olimpiady.

gala laureatowLaureatem tych zawodów został Wojtek Wiśniewski a finalistami Ania Perżyło, Martika Wiszniewska i Marek Lenczewski ( absolwenci klasy III d). Zarówno laureat jak i finaliści zdobyli uprawnienia do podjęcia studiów na dowolnym kierunku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w ciągu dwóch lat od zdobycia tytułu laureata lub finalisty.

Wszyscy otrzymali dyplomy, a laureat dodatkowo nagrodę rzeczową. Opiekun uczniów, pani Irena Piotrowska, za aktywność i współorganizowanie zawodów otrzymała list gratulacyjny od Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz dyplom za zajęcie III miejsca w kategorii „Aktywny nauczyciel 2017, współorganizator XV- tych Zawodów” od władz wydziału.

Wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na studiach.