HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

1.IX.1945

Uroczyste otwarcie polskiego Gimnazjum Państwowego w Giżycku w budynku dawnego niemieckiego Gimnazjum Państwowego

1945 – 46

Pierwszy rok nauki – warunki startu, uporządkowanie zniszczonego budynku brak sprzętu szkolnego, niewiele podręczników. Gimnazjum liczyło 220 uczniów i 4 klasy.

1946 – 47

Utworzono specjalną „Klasę mazurską” liczącą 30 osób w której położono szczególny nacisk na naukę języka polskiego.

1947 – 48

Po raz pierwszy matura. Klasa maturalna liczyła 20 osób, w której przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był dyrektor szkoły J. Czerniakowski.

1948 – 49

Po raz drugi matura. Składało ją 16 osób. Zmarł Józef Zaleciński – nauczyciel fizyki.

1949 – 50

W szkole uczyło się już 543 uczniów. Klasy licealne były podwójne. Istniały organizacje SMP ZHP oraz kółka historyczne, spółdzielnia uczniowska, orkiestra szkolna.

1950 – 51

Szkołą przyjmuje nazwę Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 7. W roku tym maturę składało 36 osób

1951 – 52

Rozpoczęło akcję organizacji gabinetów przedmiotowych. Z. Białokoz zorganizował gabinet biologiczny.

1952 – 53

Zaprowadzono porządek w administracji szkolnej. Założono gabinet fizyczny i lekarski. Naprawiono centralne ogrzewanie. Prace porządkowe wokół szkoły.

1953 – 54

Grono pedagogiczne wzbogaca się o nowych specjalistów przedmiotowych. Przeprowadzono remont kapitalny budynku szkolnego.

1954 – 55

Rok poszczególnych sukcesów w olimpiadach i konkursach związanych z Rokiem Mickiewiczowskim m.in. w Olimpiadzie Humanistycznej Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Konkursie Recytatorskim.

1956

Szkoła otrzymała imię W. Kętrzyńskiego wielkiego bojownika o polskość Mazur który urodził się w Giżycku w 1838 roku.

1956 – 57

Pamiętnym wydarzeniem jest I nagroda Lecha Robletyńskiego w Olimpiadzie Humanistycznej za przekład Wierszy Dantyszka.

1957 – 58

Rok obfitujący w sukcesy na olimpiadach Matematycznej i Fizycznej (sławne staje się nazwisko zwycięzcy Lecha Woronowicza), Humanistycznej i w sporcie.

1958 – 60

Nazwiska nowych uczniów olimpijczyków rozsławiają imię szkoły w środowisku i na szczeblu wojewódzkimw dziedzinie historii łaciny, języka polskiego.

1960 – 61

Popularność szkoły rośnie. Zwiększyła się liczba uczniów: na szczeblu podstawowym do 192 uczniów i licealnym do 298 uczniów.

1961 – 63

W tych latach najwięcej sukcesów przysporzyli szkole pod opieką p. prof. D. Jelec i prof. Z. Wojciechowicza (koszykówka, piłka ręczna). Rozpoczyna swoją działalność Szkolny Teatr Małych Form pod kier. P. Z. Drabowej. 21.III 1962r. nasz internat zastał uznany za najlepszy w województwie olsztyńskim.

1964 – 65

Szkolny Teatr Małych Form bierze udział w Ogólnopolskim Festiwalu i powraca z sukcesami.

1965 – 66

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Tuszkowski. Reprezentacja szkoły zakwalifikowała się do finałów Woj. Igrzysk w konkurencjach: harcerska, wieloetapowe biegi przełajowe oraz Olimp. Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Bardzo uroczyście obchodzono Tysiąclecie Państwa Polskiego.

1966 – 68

14-VI-67 umiera były dyrektor szkoły mgr Z. Stefański.

1970 – 71

Do szkoły przybywa wielu nowych nauczycieli, w tym także absolwenci naszej szkoły : p. L. Jurewicz, p. M. Józefowicz i p. L. Korzeniewska. Przy szkole zorganizowano Młodzieżowy Krąg Instruktorski. Harcerze bardzo aktywnie włączyli się do akcji „Grunwald 72” i „Frombork 1002”. Młodzieżowy Krąg Instruktorski zajmuje I miejsce w woj.

1972 – 73

Duży sukces Z. Żukowskiego i jego opiekuna L. Mrozinkiewicza w Konkursie Techniki (I miejsce w Polsce)

1973 – 74

Sukcesy w Olimp. Biologicznej, Olimp. Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz w Konkursie Recytatorskim i Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Zakopanem (zdobyto brązowe medale)

2 – VI – 74

Uroczyste wręczenie sztandaru naszej szkole w uznaniu zasług wniesionych w drodze Oświaty i Wychowania Warmii i Mazur oraz odznaczenie sztandaru odznaką „ Zasłużony dla ZMS”

6 – VI – 1976

Wręczenie sztandaru Szczepowi Drużyn WSPS i nadanie Szczepowi imienia „Bojowników o Polskość Warmii i Mazur”

15 – IV – 1978

Szkoła otrzymała medal pamiątkowy Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia sportowe.

XI – 1980

Przyjęcie szkoły w poczet szkół stowarzyszonych w UNESCO.

15 – IX – 1983

Szkoła otrzymała zbiorową odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolonej.”

1985 - 1991 Dyrektorem szkoły jest Ema Jadwiga Wielgosz.
1991 - 2001 Dyrektorem szkoły jest Franciszka Michalina Paschalska.
12 IX1995 Obchody 50-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Ketrzyńskiego.
19952007 Wizyta delegacji z HeinrichPattberg-Realschule zaowocowała współpracą naszej szkoły ze szkołą w Moers w Niemczech.
17IX1995 Szkoła została uhonorowana medalem XXlecia woj. suwalskiego.
1998 Przestało istnieć liceum wieczorowe.
1999 Starostwo Powiatowe w Giżycku rozwiązuje internat szkoły.
2000 Kapituła Rankingu Szkół Średnich organizowanego przez miesięcznik "Perspektywy" i dziennik "Rzezcpospolita" pod kierownictwem rektora SGH prof. Rockiego przyznała szkole 135 miejsce w kraju oraz 4 miejsce w województwie warmińskomazurskim.
2000 Szkole przyznano 80 miejsce w kraju oraz pierwsze miejsce w województwie warmińskomazurskim. Pani dyrektor Michalina Paschalska została zaproszona do Warszawy na spotkanie dyrektorów najlepszych szkół średnich.
8II2001 Uczeń Łukasz Ulaniuk został wyróżniony zaproszeniem na wyjazd do Włoch z premierem Jerzym Buzkiem. Wyjazd zaowocował nawiązaniem współpracy ze szkołą włoską i przystąpieniem do projektu "Comenius".
2000/2001 Utworzono w szkole klasę wojskową zwaną popularnie "klasą przyszłych generalów". Ukończenie klasy wojskowej było równoważne z ukończeniem zasadniczej służby wojskowej.
2001 - 2009 Dyrektorem szkoły jest Marek Cieślewicz.
2001 Drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego zajeła I miejsce w zawodach centalnych "Sprawni jak żołnierze".
2001 Koło TurystycznoKrajoznawcze PTTK Dreptusie uznane zostało za najlepsze w województwie i otrzymało 7 XII 2001 "Złotą Honorową Odznakę PTTK"
9XI2001 Odbyła się inauguracja nowej pracowni komputerowej. Taką szansę dał nam program "Pracownia Internetowa w każdej szkole".
2002 W ramach programu Comenius 3-osobowa delegacja szkoły powróciła z Belgii. Wyjazd pozwolił na poznanie działalności szkoły w Leuven pod Brukselą.
2002 Szkole przyznano 190 miejsce w kraju i trzecie miejsce w województwie.
2002 I Otwarte Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Aerobiku w Wyszkowie. Drużyna zajęła IV miejsce.
1117.V.2002 Międzynarodowa Wymiana Młodzieżywizyta 26-osobowej grupy uczniów z Włoch, Belgii, Hiszpanii oraz Rumunii.
2004 Uczennica Magdalena Jedut popłynęła do Brukseli po klucze do Europy na jachcie dowodzonym przez Krzysztofa Baranowskiego. Odebrała w Brukseli klucze z rąk pani Jolanty Kwaśniewskiej.
2526.IX.2004 Czterdziestolecie Dreptusiów.
2004/2005 Powstaje Klub Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego (http://www.klub.pol.info.pl)
2005 10-lecie współpracy I Liceum Ogólnokształcącego ze szkołą w Moers.
2008 Szkoła zajęła 194 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazajlnych.
2008 Uczeń Mateusz Borysewicz zajął 5 miejsce w Mistrzostwach Świata i Europy w klasie DN Junior.
2008 Uczniowie Szkolnego Koła Żeglarskiego uczestniczyli w I rejsie morskim po wodach środkowego Adriatyku.
2009 - ... Dyrektorem szkoły jest Iwona Rosa.
2009 Szkoła zajęła 273 miejsce w Polsce oraz 9 miejsce w województwie w rankingu "Perspektyw"
2010 Po raz pierwszy odbył się nocny maraton matematyczny.
2010 Szkoła zajęła 259 miejsce w kraju oraz 9 miejsce w województwie warmińskomazurskim w rankingu "Perspektyw"
2012-2013 Szkoła zajęła I miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowych szkół ponadgimnzjalnych SZS
2012-2013 Szkoła otrzymała Srebrną tarcze w rankingu "Perspektyw", znajdując się pośród 500 najlepszych liceów w Polsce.
2013-2014 Szkoła po raz drugi zajęła I miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowych szkół ponadgimnzjalnych SZS
2013-2014 Szkoła utrzymała Srebrną tarcze w rankingu "Perspektyw", znajdując się pośród 500 najlepszych liceów w Polsce.
2013-2014 Szkoła pozbywa się papierowych dzienników prowadząc dokumentację w wersji elektronicznej.
2014 Szkoła otrzymała tytuł "Szkoły humanitarnej"
2014-2015 Szkoła utrzymała Srebrna tarcze w rankingu "Perspektyw", znajdując się pośród 500 najlepszych liceów w Polsce.
18 IX 2015
Uroczyste obchody 70-lecia szkoły
I 2016 Pożegnaliśmy nauczycielkę, wicedyrektora w latach 2003-2009  ś.p. Dorotę Siudzik

2016

Szkoła brała udział w konkursie zarządzanie firmą Ja Titan- 3 drużyny na etapie okręgowym, jedna w finale ogólnopolskim

2016 Uczeń Wojciech Wiśniewski- stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
2016 Szkoła zajęła III msc w współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych SZS
2016 Uczniowie: Izabela wiszniewska oraz Grzegorz Ksepka znaleźli się w gronie osób, które otrzymały indeks na Politechnikę Gdańską
23 III 2016 Pożegnaliśmy długoletniego dyrektora ś.p. Jana Tuszkowskiego
26 III 2016 Pożegnaliśmy nauczycielkę ś.p. Halinę Szabłowską
VI 2016 Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu międzyszkolnego  w ramach, którego przygotowała Festyn Zdrowia dla lokalnej społeczności na plaży miejskiej
2016-2017 Uczniowie: Wojciech Wiśniewski oraz Dominik Gajda- Kaczyński zostali przyjęci do programu pomocy wybitnie zdolnych  Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
XI 2016 Szkoła przystapiła do projektu " Szkoła wierna dziedzictwu"
2016-2017 Uczennice klasy pierwszej: Karolina Trykoszko, Karolina Mirosz, Oliwia Ozygała, Zuzanna Baryła wydały książkę " Po drugiej stronie drzwi".
2017 Uczeń Wojciech Wiśniewski otrzymał indeks na Politechnikę Gdańską
2017 I LO zajęło 8 miejsce wśród 14 wyróżnionych w 2017r. Kategorii najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie Warmii i Mazur oraz sąsiednich terenów; 6 miejsce na 11 wyróżnionych w województwie warmińsko- mazurskim
2017 Drużyna I LO wicemistrzami kraju w konkursie JaTitan, Zarządzanie firmą
2017 Uczeń Wojtek Wiśniewski finalistą Olimipady Statystycznej, a uczennica Izabela Wiszniewska finalistką Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
2017 Uczeń Wojciech Klimaszewski, zawodnik MBSW, zdobył tytuł MISTRZA POLSKI JUNIORÓW w klasie Laser Radial. Jest też dwukrotnym zdobywcą brązowych medali na MISTRZOSTWACH EUROPY.
2017 Uczeń Tomasz Chorzelewski reprezentował Polskę- w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires w breakdance, które odbyły się w ESSEN.
2017 Uczennica Oliwia Ozygała zajęła II msc w ogólnopolskim konkursie " Nauka historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim"
2018 Uczeń Kacper Żurek zdobył tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Statystycznej i znalazł się wśród 30 najlepszych pasjonatów statystyki w Polsce.
2018 Uczeń Dawid Kowalik otrzymał tytuł finalisty ogólnopolskiego konkursu "Polska Piastowska"  oraz indeks na Uniwersytet Białostocki
2018 Szkoła przystapiła do realizacji projektu w ramach Erasmus+ "Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń"
2019 Projekt w ramach programu " Otwartych Stref Aktywności" - zewnętrzna siłownia przy ILO
2019 Drużyna chłopców mistrzami województwa w piłce ręcznej Szkolnego Związku Sportowego
2020 W marcu tego roku, ze względu na pandemię Covid 19, po raz pierwszy w historii szkoła rozpoczęła nauczanie zdalne.
2020 Uczennica klasy I humanistycznej, Julia Krużyńska, otrzymała tytuł finalistki Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Julia wybrała obszar teatru, który zgłębiała w kontekście historycznym i współczesnym
2020 Kacper Żurek finalistą etapu centralnego Olimpiady Statystycznej oraz III edycji Ogólnopolskiego Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego
2020 Projekt ucznia naszej szkoły - Piotra Fila - został wyróżniony w Polskiej Edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest for Young Scientists – EUCYS) w 2020 roku.
2020 Edyta Lehman, Klara Łobodzińska, Urszula Pińczak oraz Zuzanna Winiarz zdobyły tytuł finalistek Ogólnopolskiego Turnieju Czas na Start-Up
2020 Pożegnanie wieloletnich nauczycieli ILO - Pani Cyryli Szamborskiej, Pani Ireny Koleśnik, Pana Tadeusza Niedźwieckiego
2020 Projekt " Moje miejsce na Ziemi" Fundacji Orlen - Ławeczka Kętrzyńskiego
2021 I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 -    „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - I LO”.