Informacje o egzaminie maturalnym 2019

1. Harmonogram egzaminów maturalnych w 2019r

2. Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2019

3. Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny

4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej" formule

 

Wyniki egzaminu maturalnego w 2018 roku

- j. polski PP- stanin- POWYŻEJ ŚREDNIEJ

- j. polski PR- stanin- WYSOKI

- matematyka PP- stanin POWYŻEJ ŚREDNIEJ

- matematyka PR- stanin POWYŻEJ ŚREDNIEJ

- j. angielski PP- stanin ŚREDNI

- j. angielski PR- stanin- POWYŻEJ ŚREDNIEJ

- historia- stanin POWYŻEJ ŚREDNIEJ

- wos- stanin POWYŻEJ ŚREDNIEJ

- geografia- stanin POWYŻEJ ŚREDNIEJ

- biologia- stanin POWYŻEJ ŚREDNIEJ

- chemia- stanin- ŚREDNI

- fizyka- stanin- ŚREDNI