Oferta edukacyjna I LO

  • liczba przyjmowanych klas pierwszych - 4 (120 uczniów = 4*30)
  • od klasy I uczysz się przedmiotów w zakresie rozszerzonym

 

PROPONOWANE ROZSZERZENIA:

Przy składaniu dokumentów zapytamy Cię o Twoje preferencje i w ostateczności zebrane od kandydatów informacje pozwolą na utworzenie ostatecznych profili.

Poniżej znajdują się propozycje, z których możesz skorzystać:
 
  1. Dziennikarsko-społeczny

wiodący JĘZYK POLSKI  +  WOS  + JĘZYK ANGIELSKI lub GEOGRAFIA

>>> dziennikarstwo, prawo, socjologia, dyplomacja, filologia, europeistyka, politologia, bezpieczeństwo, kulturoznawstwo, administracja, pedagogika

Wybierając ten profil będziesz objęty opieką naukową i dydaktyczną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Proponujemy: warsztaty dziennikarskie, interpersonalne, z prawnikiem, pracę w redakcji Gazetki Szkolnej oraz Kółko Rozwoju Osobistego.

Poszerzysz swoje umiejętności językowe, poznasz techniki Social Media.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA WARSZTATY:

w klasie I Poznaj siebie przez sztukę - malarstwo i fotografia

w klasie II Poznaj siebie w kontekście:

                 - psychologii

                 - coaching

w klasie III Klub dziennikarski

 

  1. Politechniczny

wiodąca  MATEMATYKA + FIZYKA + JĘZYK ANGIELSKI lub GEOGRAFIA

>>> geodezja, ekonomia,  budownictwo, mechatronika, energetyka, automatyka i robotyka, ekonometria, europeistyka, analityka gospodarcza, logistyka

Wybierając ten profil będziesz objęty opieką naukową i dydaktyczną Politechniki Gdańskiej.

Nauczysz się inwestowania na giełdzie poprzez Szkolną Internetową Grę Giełdową oraz udział w projektach organizowanych przez Narodowy Bank Polski.

Będziesz brał udział w warsztatach z ekonomii organizowanych przez Uniwersytet Warszawski.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA WARSZTATY:

w klasie I Język angielski:

                 - naukowo-techniczny

                 - w informatyce

w klasie II Laboratorium fizyczne

w klasie III Do wyboru:

                 - matematyka w praktyce

                 - zajęcia coachingowe

 

  1. Medyczny

wiodąca BIOLOGIA + CHEMIA + MATEMATYKA

>>> medycyna, weterynaria, dietetyka, farmacja,  psychologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, biotechnologia, inżynieria środowiskowa, analityka medyczna

Będziesz brał udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach w Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach oraz wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Możesz wyjechać na Zieloną Szkołę, będziesz miał zajęcia laboratoryjne i w terenie.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA WARSZTATY:

w klasie I Język angielski w blokach tematycznych

w klasie II Biologia w praktyce

w klasie III Do wyboru:

                 - chemia w praktyce

                 - zajęcia coachingowe

 

      4. Społeczno-przyrodniczy

wiodący BIOLOGIA + JĘZYK ANGIELSKI + JĘZYK POLSKI

 >>> psychologia, fizjoterapia, kosmetologia, położnictwo, leśnictwo, pedagogika specjalna, ochrona środowiska, elektroradiologia, kryminologia i kryminalistyka

Będziesz brał udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach w Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach oraz wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Możesz wyjechać na Zieloną Szkołę, będziesz miał zajęcia laboratoryjne i w terenie.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA WARSZTATY:

w klasie I Język angielski specjalistyczny

w klasie II Poznaj siebie przez:

                 - zajęcia z psychologiem

                 - zajęcia coachingowe

w klasie III Do wyboru:

                 - biologia w praktyce

                 - dietetyka

,