Oferta edukacyjna I LO

  • liczba przyjmowanych klas pierwszych - 6 (180 uczniów = 6*30)
  • od klasy I uczysz się przedmiotów w zakresie rozszerzonym

 

>>> SZKOLNY PLAN NAUCZANIA <<<

 

PROPONOWANE ROZSZERZENIA:

Przy składaniu dokumentów zapytamy Cię o Twoje preferencje i w ostateczności zebrane od kandydatów informacje pozwolą na utworzenie ostatecznych profili.

Poniżej znajdują się propozycje, z których możesz skorzystać:
 
 > Dziennikarsko-społeczny 1A

wiodący JĘZYK POLSKI  +  WOS  + JĘZYK ANGIELSKI

Wybierając ten profil będziesz objęty opieką naukową i dydaktyczną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA PROPONUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA:

w klasie I Poznaj siebie przez sztukę

w klasie II Coaching

w klasie III Europeistyka

 

> Politechniczny 1B

wiodąca  MATEMATYKA + FIZYKA

Wybierając ten profil będziesz objęty opieką naukową i dydaktyczną Politechniki Gdańskiej.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA PROPONUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA:

w klasie I Język angielski w praktyce

w klasie II Informatyka

w klasie III Informatyka

 

> Medyczny 1C

wiodąca BIOLOGIA + CHEMIA + MATEMATYKA

Będziesz brał udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach w Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach oraz wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA PROPONUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA:

w klasie I Język angielski w praktyce

w klasie II Laboratorium biologiczne

w klasie III Laboratorium chemiczne 

 

> Społeczno-przyrodniczy 1D

wiodąca BIOLOGIA + JĘZYK ANGIELSKI + JĘZYK POLSKI

Będziesz brał udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach w Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach oraz wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA PROPONUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA:

w klasie I Język angielski w praktyce

w klasie II Poznaj siebie przez sztukę

w klasie III Laboratorium przyrodnicze

 

> Biznesowa 1E

wiodąca MATEMATYKA + GEOGRAFIA + JĘZYK ANGIELSKI

Wybierając ten profil będziesz korzystał z materiałów naukowych i dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA PROPONUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA:

- Projekty biznesowe

 

> Ogólna 1F

wiodąca MATEMATYKA + JĘZYK POLSKI + JĘZYK ANGIELSKI

Profil ogólny adresowany jest do kandydatów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę swojego dalszego kształcenia wybrać.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA PROPONUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA:

w klasie I Język angielski w praktyce

w klasie II Gry matematyczne

w klasie III Coaching/trening uważności