W ramach szkoleń maturzyści nabędą kluczowe umiejętności przy efektywnej nauce do egzaminu dojrzałości, jak również niezbędne w dalszym dorosłym życiu:

 • Radzenie sobie ze stresem (przydatne szczególnie podczas egzaminu ustnego);
 • Zarządzanie sobą w czasie (jak przygotować się organizacyjnie do matury);
 • Skuteczne uczenie się i zapamiętywanie;
 • Planowanie i harmonogramowanie działań;
 • Opanowanie technik szybkiego czytania.

90% finansowane jest w ramach unijnego projektu „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI” – o szczegółach można przeczytać na stronie internetowej: frr.org.pl.

10% finansowane jest w ramach wsparcia z Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”   

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, a w czasie zajęć mają zapewnione pełne wyżywienie (obiad oraz przerwy: woda, herbata, słodki poczęstunek).

Szkolenie obejmuje dwa weekendy w terminach 19-21.10 i 26-28.10.2018

Piątek od 14.30 do 18.00

Sobota od 9.00 do 17.30

Niedziela od 9.00 do 14.30

Jak zapisać się na szkolenie?

Pełnoletni uczestnicy: uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie umowy, wypełnienie wniosku o dotację 10%, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Niepełnoletni uczestnicy: w formularzu wpisanie jedynie swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu email i numeru telefonu.

Kto prowadzi szkolenia?

Osoby z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym w pracy zarówno z młodzieżą, jak i w biznesie.

Kto jest organizatorem szkoleń?

Wszechnica Edukacyjna Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27 – firma szkoleniowa współpracująca m.in. przy projektach Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli i dyrektorów z całej Polski; w 2018 r. w ramach środków unijnych przeszkoliła już kilkuset uczniów i studentów z Warmii i Mazur.

Rodziców zainteresowanych szkoleniami zapraszamy 21.09.2018 r. o godz. 13.00 do Hotelu Wodnik na spotkanie z organizatorami i osobami prowadzącymi szkolenie. Rodzice mogą kontaktować się ze mną pod nr tel. 509 538 899 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Juz we wrześniu 2018 startuje nowy projekt ‘Kariera- Wybieram Swiadomie’. Program skierowny jest do uczniow naszego liceum i ma na celu ulatwic wybor dalszej ścieżki kariery zawodowej poprzez comiesieczne spotkania z absolwentami liceum.

PREZENTACJA z 25.09.2018r.

PREZENTACJA z 16.10.2018r.

PREZENTACJA z 07.11.2018r.

PREZENTACJA z 17.12.2018r.

PREZENTACJA z 08.02.2019r.

PREZENTACJA z 01.04.2019r.

plakat

Kto kryje się za projektem Kariera Wybieram Świadomie?

Czas przybliżyć Wam sylwetki pomysłodawców projektu 😉


Pam Światłowska, absolwentka klasy 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐨-𝐜𝐡𝐞𝐦𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞𝐣 (2007-2010, I LO) opiekunka klasy p.E.Wojciulewicz

- kierunek, uczelnia: 𝐁𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed ,Gdansk goszczące uczelnie: University of Glasgow(UK), University of Virginia (USA) - Aktualnie 𝐝𝐨𝐤𝐭𝐨𝐫𝐚𝐧𝐭𝐤𝐚 na uczelni Imperial College London (UK).Badania prowadzone z zakresu rozwoju miażdżycy oraz mechanowrażliwości komórek mięśnia sercowego.

Zgodnie z założeniami projektu, chciałaby aby obecni uczniowie liceum świadomie podejmowali decyzję odnośnie dalszej drogi życiowej 👍👍 ale także chce się zwrócić w kierunku promowania oraz wsparcia aplikacji dziewczyn na kierunki inżynieryjne i ścisłe.

 

 Arkadiusz Chrostowski Kilka słów o nim:

- Ukończył 1 LO o profilu humanistycznym następnie rozpoczął czas poszukiwań i kolejno były studia z Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, następnie Teologia na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim, dalej Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim i studia magisterskie z Turystyki i Rekreacji na AWFiS Gdańsk.
- ktualnie studia podyplomowe MBA na uczelni ASBiRO

- Wprowadza w swoim życiu zmiany aby to co robi miało sens! Interesuje się prowadzeniem biznesu, przedsiębiorczością, szkoleniami, rozwojem osobistym, lubi dobre książki oraz szeroko pojęty sport. 🚴‍♂️🚣‍♂️🏋️‍♂️⛹️‍♂️🏊‍♀️

Podczas wykładu zwróci uwagę na celowość działań oraz czerpanie satysfakcji z życia zawodowego oraz prywatnego!

Arek to wieczny optymista

 

Śledź nasz profil i podziel sie z nami co chcialbyś uslyszeć na naszych spotkaniach-  https://www.facebook.com/Kariera-Wybieram-%C5%9Awiadomie-498338603952921/

 

Miejsce realizacji: I LO w Giżycku

Termin realizacji: wrzesień 2018 – maj 2019

Kordynator projektu: mgr Jolanta Cieślewicz

Nauczyciele wspierający: mgr Marek Cieślewicz

Realizatorzy projektu: uczniowie i nauczyciele I LO

Opis projektu

1) Wstęp

Projekt stwarza możliwości poznania sylwetki patrona szkoły oraz jego twórczości. Uczniowie mogą wykazać się kreatywnością, samodzielnością i odpowiedzialnością. Realizują zadania, uczą się pracy w zespole. Sami organizują swoją pracę, a także uczą się jak prezentować jej efekty. Uczestnicy korzystają z różnych żródeł informacji, selekcjonują zdobytą wiedzę.

 

2) Cele projektu

Uczeń

 • zna biografię Wojciecha Kętrzyńskiego
 • czyta i analizuje utwory pisarza
 • interpretuje twórczość patrona
 • planuje własną pracę, wykonuje zadania projektowe
 • korzysta z różnych żródeł informacji
 • gromadzi, selekcjonuje zdobyte informacje w celu przygotowania konkursów, akademii
 • prezentuje zebrany materiał
 • odpowiada za pracę własną i całego zespołu
 • zna na pamięć fragmenty utworów Wojciecha Kętrzyńskiego
 • uczestniczy w akademii „Znam bohaterów Niepodległej“

 3) Formy realizacji

 • wystawa w holu szkoły
 • konkurs plastyczny fotograficzny, recytatorski
 • montaż słowno-muzyczny
 • artykuły, sprawozdania do gazetki szkolnej
 • promocja w środowisku lokalnym
 • album z krótką notką biograficzną wybranej postaci historycznej (bohatera kolażu)

 4) Zadania do realizacji

Wrzesień – wykonanie gazetki ściennej poświęconej życiu i działalności Wojciecha Kętrzyńskiego (hol szkoły)

– konkurs plastyczny – wykonanie ilustracji do wybranego utworu Kętrzyńskiego

 • sposób realizacji: uczniowie wykonują ilustracje (technika dowolna). Prezentacja prac uczniowskich w holu szkoły.
 • sposób dokumentowania: zdjęcia prac, najciekawsze prace zamieszczone na stronie internetowej szkoły

Październik – zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy o życiu, działalności i twórczości patrona

 • sposób realizacji: opracowanie regulaminu konkursu, zadań konkursowych. Przeprowadzenie konkursu.
 • sposób dokumentowania: regulamin konkursu, zestaw zadań konkursowych, protokół z przeprowadzonego konkursu

Listopad – program artystyczny pt. „Co to znaczy być Polakiem?“

 • sposób realizacji: opracowanie scenariusza programu w którym przedstawione będą sylwetki wybitnych Polaków związanych z rocznicą 100-lecia Niepodległości
 • sposób dokumentowania: zdjęcia z akademii, artykuł/sprawozdanie z uroczystości na stronie internetowej szkolnej gazetki, notatka w kronice szkoły.

Grudzień/Styczeń – konkurs fotograficzny pt. „Znam bohaterów Niepodległej“

 • sposób realizacji: wykonanie kolażu (postacie Polaków z różnych epok, zaangażowanych w proces niepodległościowy, zaprezentowanie w formie notki biograficznej dorobku wybranego bohatera)
 • sposób dokumentowania: zdjęcia prac, przygotowanie albumu, w którym zaprezentowani zostaną bohaterowie Niepodległej

 Luty/Marzec – szkolny konkurs recytatorski (wykorzystanie prac plastycznych – ilustracji do utworu)

 • sposób realizacji: opracowanie regulaminu konkursu, powołanie komisji, zorganizowanie konkursu (szkolny/ międzyszkolny)
 • sposób dokumentowania: regulamin, lista uczestników, protokół, zdięcia/wydarzenie filmowane

Kwiecień/Maj – wycieczka do Kętrzyna, śladami Wojciecha Kętrzyńskiego (udział biorą uczniowie zaangażowani w realizację projektu oraz osoby nagrodzone)

 • sposób realizacji: zwiedzanie Muzeum Kętrzyńskiego, wystawa plenerowa przed ratuszem miasta Kętrzyn
 • sposób dokumentowania: zdięcia, filmy, sprawozdanie z wycieczki

5) Efekty projektu:

dla ucznia

 • zna sylwetkę patrona oraz jego twórczość
 • potrafi współpracować w grupie
 • integruje się z uczniami innych klas/szkół
 • staje się bardziej komunikatywny, kreatywny, odpowiedzialny
 • doskonali sprawność mówienia, czytania w różnych sytuacjach komunikacyjnych

dla szkoły

 • współpraca z Biblioteką Miejską, panem Janem Sektą
 • promocja szkoły w środowisku
 • pozyskanie środków na wycieczkę do Kętrzyna

dla środowiska

 • kontakty z mediami
 • upowszechnienie informacji o osiągnięciach szkoły
 • promocja i korzystny wizerunek szkoły
 • zainteresowanie szkołą potencjalnych uczniów
 • zaprezentowanie swoich osiągnięć w środowisku