Rekrutacja 2019/2020

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego umożliwi Ci:

  • dobre przygotowanie go egzaminów maturalnych
  • pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad
  • udział w zajęciach pozalekcyjnych, m.in. Mała Pracownia Kosmetyczna, warsztaty „Przez sztukę poznaję siebie i świat”
  • udział w zawodach i turniejach sportowych
  • uczestnictwo w rajdach PTTK
  • zdobycie patentu żeglarza
  • stały kontakt ze szkołą poprzez e-dziennik

 Dokumenty wymagane przy rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020:

Zapraszamy również do odwiedzenia serwisu internetowego naboru w powiecie giżyckim.