Oferta ubezpieczenia rok szkolny 2019/2020
       Aktualizacja
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW- Compensa   26.06.2019
Zgłoszenie szkody
Warianty ubezpieczenia    
 
Karta produktu    
Obowiązek informacyjny ADO    
 oświadczenie    
     
Proszę zapozanć sie z warunkami wariantów ubezpieczeń. Każdy z Państwa może dokonać wyboru wariantu ubezpieczenia  ( min.10 osób, aby wariant został utworzony). O dokonanym wyborze poinformują Państwo we wrześniu na pierwszym zebraniu z rodzicami.     
     
InterRisk    
11-500 Giżycko ul. Szarych Szeregów 13