WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Działając na podstawie art.35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2015, poz. 1774 ze zm.)

Uchwały nr XXVIII/194/2005 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego.

L.p.

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia wynajmowanego pomieszczenia/
przedmiot najmu

Wysokość opłaty, termin wnoszenia opłat

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

UWAGI

1.

I LO w Giżycku ul. Traugutta 1

( budynek sali gimnastycznej)

ks. wieczysta nr 28297

nr ewid. gruntu 472

sala gimnastyczna
o pow.246,4 m²

30zł +23 % VAT za jedną godzinę realizacji przedmiotu umowy: czynsz płatny z dołu po miesiącu przeprowadzonych zajęć na podstawie harmonogramu zajęć i wystawionej przez Wynajmującego faktury

ćwiczenia fizyczne

od pon. do pt.
- dla osób indywidualnych
od godz. 16°°do19°°

- dla szkół od 8°° do 15°° w zależności od stopnia wykorzystania sali przez uczniów I LO w Giżycku

2.

I LO w Giżycku ul. Traugutta 1

( budynek pawilonu przy sali gimnastycznej)

j.w.

sala lustrzana, pomieszczenie siłowni, sala materacowa (pow. każdego pomieszczenia 67,2m²)

j.w.

nauki tańca-lustrzanka

ćwiczenia siłowe- siłownia

sztuki walki-sala materacowa

od pon. do pt.
od godz. 16°° do19°°

3.

I LO w Giżycku ul. Traugutta 1

(budynek główny)

j.w.

8 sal lekcyjnych

(powierzchnia sali powyżej 40m²

30zł +23% VAT za jedna godzinę realizacji przedmiotu umowy*: czynsz płatny z dołu po miesiącu przeprowadzonych zajęć na podstawie harmonogramu zajęć i wystawionej przez Wynajmującego faktury

szkolenia kandydatów na kierowców, pomieszczenia biurowe,

prowadzenie zajęć dydaktycznych. sprawdzanie prac egzaminacyjnych,

itp.

sale lekcyjne znajdują się na parterze
i I piętrze

* kwota za wynajem uzależniona jest od ilości wykupionych godzin tj. nie mniej niż 30zł/godz. netto  przy umowie na minimum 1 miesiąca, przy czym ilość godzin w miesiącu nie może być mniejsza niż 4, w innych wypadkach cena może być negocjowana

Dopuszcza się nieodpłatny wynajem (stowarzyszeniom, działalnościom użyteczności społecznej, uczniom I LO w Giżycku).