Odsłony: 32

Coroczne spotkanie z p. Anną Januszko, doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku ma pomóc maturzystom w wejściu na rynek pracy. Zostają zapoznani z ofertą urzędu skierowaną do absolwentów szkół średnich. Dzięki informacjom o szkoleniach, stażach i innych możliwościach pomocy uczniowie oswajają się ze zmianą na tym etapie ich edukacyjno - zawodowego życia.