Prezentujemy Państwu dokumenty, na podstawie których funkcjonuje nasze Liceum.

         Aktualizacja

Statut I LO

Załącznik do statutu- Ceremoniał szkolny

 

04.10.2018

21.12.2017

Koncepcja pracy I LO w Giżycku    13.09.2018
Plan rozwoju liceum   13.09.2018
Program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły   09.09.2019
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego   20.11.2017
Regulamin przyznawania stypendiów- zostaje zawieszony do momentu otrzymania środków  finansowych na ten cel   12.09.2019
Regulamin Samorządu Uczniowskiego   18.03.2015
Regulamin Rzecznika Praw Ucznia   21.09.2017

Regulamin monitoringu wizyjnego

  12.06.2019
Regulamin wycieczek   20.09.2018
Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym    18.04.2018r.
Załącznik do regulaminu wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym   18.04.2018r.
Regulamin balu studniówkowego
 
  08.01.2019r.
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej   09.03.2015
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa   09.03.2015
     
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020 - wszystkie klasy   12.07.2019
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/20- klasy I po gimnazjum   12.07.2019
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/20- klasy I po szkole podstawowej   12.07.2019
 Klasy I po SP podręcznik do języka polskiego (poziom podstawowy i rozszerzony)- "PONAD SŁOWAMI" wyd. Nowa Era    
 klasa 1 e ( humanistyczna) podręcznik do języka polskiego- "Sztuka wyrazu" wyd. GWO    
     
Instrukcja o ochronie danych osobych    12.09.2017
Podanie o zwolnienie z zajęć WF    22.04.2014
 Roczny Program Realizacji Systemu Doradztwa Zawodowego w roku szkolnym 2019/2020    09.09.2019
     *** działania    

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

   
  1. Pismo do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów
  2. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
  3. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
   
     
     
11-500 Giżycko ul. Szarych Szeregów 13