Odsłony: 1593

nutki Konkurs muzyczny na kompozycję do wiersza Wojciecha Kętrzyńskiego rozstrzygnięty.

Konkurs okazał się trudnym wyzwaniem, wpłynęła tylko jedna praca. Jej autorem jest nasz niezwykle utalentowany muzycznie uczeń z klasy IIIc - Oskar  Pastor.

Gratulujemy !!!

>>> Nagranie

>>> Zapis nutowy